اعلانات سایت

مدرسه آموزش از راه دور الکترونیکی والفجر

مدرسه آموزش از راه دور الکترونیکی والفجر

از مدیر کل در
Number of replies: 0

پس از اتمام آزمون های دی ماه 1402 صدور کارنامه توسط سامانه ی دانش آموزی Sida صورت گرفته و جهت دریافت کارنامه و ریز نمرات از طریق تابلوی اعلانات اطلاع رسانی می گردد.