جزوه کاربردی ICDl

جزوه کاربردی ICDl

تاریخ ویرایش درس: 10 بهمن 1402
پرداخت الکترونیک سامان

جزوه جامع و کاربردی ICDL، تدریس مهندس ایوب خدابخشی

  • استاد: مدیر کل
  • شاگردان ثبت‌نام شده: 5