جستجوی سراسری فعال نیست.
پرش به محتوای اصلی

5 درس‌ها

ICDL غیر حضوری ضمن خدمت کارکنان دولت
آموزش رایانه
پیشنمایش درس

مدرس: مدیر کل

ICDL غیر حضوری ضمن خدمت کارکنان دولت

مبانی فناوری اطلاعات

ویندوز 

مجموعه office

       word2023

       excell

       powerpoint

       access

       اینترنت و شبکه

پرداخت الکترونیک سامان
برنامه نویسی مقدماتی C#
آموزش رایانه
پیشنمایش درس
تعمیرات موبایل
آموزش رایانه
پیشنمایش درس
مهارتهای هفتگانه 2023
آموزش رایانه
پیشنمایش درس
طراحی صفحات وب
آموزش رایانه
پیشنمایش درس