شرایط ثبت نام ضمن خدمت

شرایط ثبت نام :

  • تکمیل فرم ثبت نام
  • انتخاب دوره آموزشی یا آزمون
  • پرداخت هزینه آموزش دوره ضمن خدمت یا آزمون ،پرداخت هزینه صدور گواهینامه
  • ارسال پیامک ثبت نام اولیه
  • ارسال پیامک موفقیت یا عدم موفقیت پرداخت شهریه
  • ارسال مشخصات ورود به سامانه

لازم به ذکر است که داوطلبانی که این آموزش ها را قبلا فرا گرفته اند با ارائه مستندات آموزشی دوره ، چنانچه نیاز به آموزش مجدد ندارند فقط با پرداخت هزینه آزمون و صدور ، گواهینامه آموزش دوره را دریافت نمایند .