درباره ما


مجموعه‌ی ما دارای رتبه یک کشوری و دارای برند آموزشی و سابقه درخشان 21 ساله آموزشی بوده که برای رشد و پرورش اذهان هنرجویان، دانشجویان، فراگیران و دانش‌آموزان و همچنین تجلی‌بخشی به استعدادهای نهان آن‌ها، پیوسته سعی بر این داشته است که با بهره‌گیری از دبیران مجرب و زبده منطقه و کادر اداری و آموزشی و عوامل اجرایی تعلیم دیده از بهترین روش‌های آموزشی ممکن بهره بگیرد تا علاوه بر پیشرفت تحصیلی هنرجویان، دانشجویان، فراگیران و دانش‌آموزان، تبلور شخصیت جامعه‌ساز و افتخارآفرین آن‌ها را هم نشانه رود.

ما در تمام مدت فعالیت‌مان، سعی‌مان بر این بوده که برای شما بهترین باشیم و برای مستدام بودن در این هدف، صمیمانه بر رهنمودهای شما گوش جان سپرده‌ایم و تا حصول رضایت، بر این امر مانا خواهیم بود...