پشتیبانی ۷/۲۴

پشتیبانی کامل در ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته توسط تیم والفجر

تضمین کیفیت

تیم والفجر نو آموز درارای تضمین بهترین کیفیت و بالاترین رتبه ی کیفی در ارائه خدمات

بروز رسانی دائم

کلیه خدمات والفجر تا زمان قرارداد شامل بروزرسانی خودکار و هوشمند خواهند بود