آزمون icdl

این آزمون جهت برسی میزان یادگیری دانشجویان دوره icdl طراحی شده است.